ĐỊNH CƯ THỤY ĐIỂN


1. Định cư Thụy Điển diện làm việc cho người ngoài Châu Âu
2. Định cư Thụy Điển diện làm việc cho người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong khối Châu Âu
3. Định cư Thụy Điển theo diện đầu tư hay gọi là chủ doanh nghiệp cho người ngoài Châu Âu
4. Định cư Thụy Điển theo diện đầu tư hay gọi là chủ doanh nghiệp cho người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong khối Châu Âu.
5. Gia hạn định cư cho các diện làm việc và chủ doanh nghiệp.
………….

6. Định cư Thụy Điển diện đoàn tụ theo vợ/chồng hoặc người sống chung cho người ngoài Châu Âu.
7. Định cư Thụy Điển diện đoàn tụ theo vợ/chồng hoặc người sống chung cho người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong khối Châu Âu
8. Định cư Thụy Điển diện đoàn tụ cho con cái dưới 18 tuổi đang sinh sống ngoài hoặc trong khối Châu Âu có cha mẹ đang định cư tại Thụy Điển.
9. Gia hạn định cư Thụy Điển diện đoàn tụ.
10. Xin gia nhập quốc tịch Thụy Điển

………….

11. Định cư Thụy Điển theo diện du học, nghiên cứu sinh
12. Định cư Thụy Điển diện tị nạn
13. Định cư diện làm việc cho các hồ sơ diện tị nạn
14. Visa du lịch Thụy Điển
………….

 

 

dịch vụ liên quan