Có định cư vĩnh viễn của Thụy Điển được phép rời khỏi Thụy Điển tối đa bao lâu?

  • 11/01/2022
  • Lượt xem : 887

- Hỏi: tôi có định cư vĩnh viễn của Thụy Điển, vậy tôi được phép rời khỏi Thụy Điển tối đa bao lâu mà không bị ảnh hưởng đến việc bị thu hồi định cư.

- Đáp: Bạn có thể ra khỏi Thụy Điển tối đa 1 năm.

-Hỏi: Vậy nếu tôi ra khỏi Thụy Điển trên 1 năm thì sao?

-Đáp: Bạn phải làm đơn gởi lên Sở Di Trú để xin lưu giữ định cư tối đa 2 năm.

tin tức liên quan