Có nên sử dụng đơn xin xét duyệt nhanh hồ sơ không?

  • 11/01/2022
  • Lượt xem : 1050

-  Hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ định cư/ gia hạn định cư và đã đợi trên 6 tháng, vậy tôi có nên làm đơn xin duyệt nhanh không?
- Trả lời: Sở Di Trú có thống kê thời gian tương đối đợi xét duyệt đối với các diện khác nhau. Khi hồ sơ của bạn chưa có người thụ lý thì họ chưa thể ra quyết định hay yêu cầu bổ sung hồ sơ được.
Theo quy định chung, SDT cho phép các trường hợp đã nộp hồ sơ trên 6 tháng đều được phép gởi đơn xin xét duyệt nhanh, đây là quyền của bạn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Globita, hầu hết các đơn xin xét duyệt nhanh đều bị bát việc yêu cầu xét duyệt nhanh. Và hồ sơ của bạn sẽ rơi vào một trong các trường hợp sau:
1. SDT duyệt nhanh mà không kêu bổ sung hồ sơ hay đặt bất kỳ câu hỏi nào có liên quan, điều này có thể dẫn đến rủi ro là bạn chưa có cơ hội giải thích, hay bổ sung đầy đủ dễ dẫn đến việc hồ sơ bị từ chối.
2. Trường hợp hồ sơ bạn đã đầy đủ và đáp ứng mọi yêu cầu thì SDT sẽ ra luôn quyết định được chấp thuận.
3. SDT sẽ bắt đầu thụ lý hồ sơ của bạn mặc dù họ đã bát đơn xét duyệt nhanh và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
4. SDT im lặng không làm gì thêm đối với hồ sơ bạn cho đến khi có người thụ lý.

Globita đã nhận được rất nhiều câu hỏi xung quanh việc này là có nên hay không, câu trả lời của chúng tôi là: tùy bạn quyết định, Globita sẽ không chắc chắn bạn sẽ rơi vào những trường hơp nào trong 4 trường hợp trên, bạn có thể thử hoặc có thể không.

Globita Consulting

tin tức liên quan