MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG VIỆC XÉT DUYỆT ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CÁC DIỆN có hiệu lực từ ngày 20/7/2021 và được áp dụng cho tất cả các hồ sơ được xét duyệt từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 trở về sau.

  • 28/06/2021
  • Lượt xem : 1922

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG VIỆC XÉT DUYỆT ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CÁC DIỆN có hiệu lực từ ngày 20/7/2021 và được áp dụng cho tất cả các hồ sơ được xét duyệt từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 trở về sau.

 

Globita xin được tóm tắt ngắn gọn những quy định mới của từng diện như sau, các thông tin chi tiết về những thay đổi này sẽ sớm được SDT cập nhật chi tiết:

 

1. TIÊU CHUẨN XÉT DUYỆT ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI DIỆN ĐỊNH CƯ ĐOÀN TỤ (Vợ chồng/sống chung):

- Bạn đã có định cư Thụy Điển ít nhất 3 năm (luật hiện nay là 2 năm).

- Có khả năng để nuôi bản thân (luật cũ không xét quy định này)

- Không vi phạm pháp luật trong thời gian định cư ở Thụy Điển. (Điều này được nhấn mạnh ở tất cả các diện và tất cả các trường hợp).

Thay đổi này có nghĩa là so với quy định hiện nay là sau lần cấp thẻ định cư đầu tiên 2 năm đến lần gia hạn đầu tiên là được xét vĩnh viễn. Với quy định mới này do thẻ sẽ được cấp 2 năm 1 lần nên lần gia hạn thứ 2 có nghĩa là sau 4 năm bạn mới được xin xét vĩnh viễn.

 

Các trường hợp  trên 18 tuổi được tính như người lớn có nghĩa là phải có khả năng nuôi bản thân ví dụ là thu nhập từ lương đi làm hoặc tự kinh doanh. Nếu mẹ hoặc cha được cấp vĩnh viễn không có nghĩa là người đi theo cũng được cấp vĩnh viễn, SDT sẽ xét riêng hồ sơ từng thành viên.

Hiện tại mức thu nhập quy định chính xác là bao nhiêu để hồ sơ được chấp thuận sẽ sớm được SDT cập nhật khi hoàn tất luật mới này.

Trong trường hợp bạn không đủ điều kiện để được xét duyệt chấp thuận vĩnh viễn thì vẫn được chấp nhận gia hạn định cư tiếp nếu hồ sơ bạn đủ điều kiện để được cấp gia hạn.

 

2. TIÊU CHUẨN XÉT DUYỆT ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI DIỆN ĐỊNH CƯ ĐI LÀM VIỆC:

- Đã có giấy phép định cư 4 năm trong vòng 7 năm gần nhất

- Có khả năng để nuôi bản thân

- Không vi phạm pháp luật trong thời gian định cư ở Thụy Điển

 Hiện tại mức thu nhập quy định chính xác là bao nhiêu để hồ sơ được chấp thuận sẽ sớm được SDT cập nhật khi hoàn tất luật mới này.

 

LƯU Ý: Yêu cầu khắt khe hơn đối với bạn và các thành viên trong gia đình bạn: Nếu bạn được chấp thuận định cư vĩnh viễn, bạn phải tuân theo yêu cầu để các thành viên gia đình bạn tiếp tục được định cư : bạn phải chứng minh: thu nhập của bạn đủ để nuôi gia đình + có nhà ở đủ diện tích và tiêu chuẩn cho bạn và gia đình bạn sinh sống.

 

Nếu thành viên gia đình bạn đã cùng nộp đơn xin định cư vĩnh viễn thì SDT sẽ xét duyệt xem bạn có đủ các yêu cầu trên đây không thì họ mới xét duyệt cho các thành viên theo cùng bạn.

 

Yêu cầu đối với giấy phép định cư vĩnh viễn cho viên gia đình đi theo:

- Có giấy phép cư trú ở Thụy Điển trong ít nhất 3 năm (Lưu ý quy định này đối với các bạn đưa thành viên gia đình mình qua sau mình, họ không đi cùng bạn từ lần đầu, và bạn làm hồ sơ bổ sung sau hoặc gởi kèm vào lần gia hạn lần 1 nên thời gian định cư của họ ít hơn bạn).

- Có khả năng tự nuôi sống bản thân (nếu họ từ 18 tuổi trở lên) và không vi phạm pháp luật đối với thành viên từ 15 tuổi trở lên.

(Quy định này có khác so với hiện nay vì trước nay họ không xét điều kiện này đối với các thành viên gia đình theo cùng hồ sơ bạn).

Nếu thành viên gia đình bạn không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú vĩnh viễn, họ vẫn có thể được chấp nhận được gia hạn định cư với hình thức là thành viên gia đình bạn. Họ có thể nộp đơn xin  định cư vĩnh viễn vào lần gia hạn tiếp theo.

 

3. TIÊU CHUẨN XÉT DUYỆT ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI DIỆN LÀM CHỦ KINH DOANH:

Các trường hợp định cư Thụy Điển theo diện chủ kinh doanh/đầu tư sẽ được xét duyệt định cư vĩnh viễn sau 02 năm. (Quy định hiện nay là 4 năm). Bạn nộp đơn xin định cư vĩnh viễn cùng lúc với việc bạn nộp đơn xin gia hạn định cư. Để có được định cư vĩnh viễn, bạn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

có khả năng tự nuôi sống bản thân

Không vi phạm luật trong thời gian định cư

 

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu xin định cư vĩnh viễn, bạn vẫn có thể được gia hạn định cư tiếp 2 năm. Sau đó, bạn có thể nộp đơn định cư vĩnh viễn vào lần tiếp theo khi nộp đơn xin gia hạn.

Yêu cầu đối với giấy phép định cư vĩnh viễn cho các thành viên gia đình đi theo cho diện này cũng giống như diện đi làm việc ở trên.

 

Trên đây là các thông tin chung, để được tư vấn kỹ cho trường hợp riêng của mình, xin hãy đặt giờ tư vấn với chúng tôi.

(Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-06-23-Forandrade-krav-for-permanent-uppehallstillstand-for-arbetstagare-och-egna-foretagare-med-familj.html

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-06-23-Forandrade-krav-for-permanent-uppehallstillstand-for-dig-som-ansoker-om-uppehallstillstand-pa-grund-av-anknytning-till-nagon-i-Sverige.html)

 

Tel: +46 793 343 888 (Viber/zalo/whatsapp/telegram/wechat). E-mail: info@globita.net

tin tức liên quan